Category: Admission

How-To: 5 ขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

welcome

ที่มา:เอกสารสำหรับนักเรียนทุนก.พ. อ่านต่อ...โรงเรียนสอนภาษา

party นักเรียนที่ต้องการฝึกการใช้ภาษามักจะเลือกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรก ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ให้มีนักเรียนมาศึกษาที่สหรัฐมากก็คือ ความหลากหลายของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองที่มีหลายเชื้อชาติ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความเจริญทางด้านเทคโนโลยี อ่านต่อ... | 3 Commentsสถิตินักเรียนไทยในอเมริกา

ที่มา: Institue of International Education

การศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาของนักเรียนต่างชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 มีนักศึกษาจากทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 623,805 คน เดินทางไปศึกษาต่อ ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะกว่า 3,000 แห่งของสหรัฐ ร้อยละ 61 ของนักศึกษาเหล่านี้ มาจากเอเชีย และประเทศต่างๆ ในแถบแปซิฟิก เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา มีอัตราการเพิ่ม 11.5% จากปีก่อนหน้า โดยน่าสนใจมากว่าเวียตนามมีอัตราการเพิ่มเยอะสุดคือ 45% ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ 12% ในจำนวน 20 ประเทศทั่วโลก ที่ส่งนักศึกษาไปสหรัฐมากที่สุดนั้น ประเทศไทย มีนักศึกษาในสหรัฐ มากเป็นอันดับที่ 10 โดยมีนักศึกษาไทย อยู่ในสหรัฐประมาณ 9004 คน หรือ 1.4% ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมด

สำหรับรัฐที่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะที่สุดก็คือ California (84,800 คน) ตามมาด้วย New York (ุ69,844 คน) และ Texas (51,824) สำหรับ metropolitan… อ่านต่อ...การเขียน Admission Essay

ที่มา:The Princeton Review

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาคือ เรียงความ (Admission Essay) ซึ่งคณะกรรมการผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อต้องได้อ่านทุกคน ผมขอแนะนำว่าให้เริ่มเขียนแต่เนิ่นๆ เพราะจะช่วยให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วย อย่างน้อยที่สุด ควรจะเลือกหัวข้อที่จะเขียน และตั้งเวลาไว้เลยว่าเขียนเป็นเดือนแน่ อีกอย่างคือ อย่าลืมว่าคณะกรรมการแต่ละท่านไม่ได้พิจารณาเรียงความของเราเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นในควรจะเขียนเรียงความให้ได้เนื้อหาสาระมากที่สุด ไม่ใช่เขียนให้ได้คำมากที่สุด อ่านต่อ...