ระบบเงินตราในอเมริกา

No Gravatar

ในอเมริกาธนบัตรจะเริ่มจาก $1 ดอลล่าร์ ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นจะใช้ระบบเหรียญแทน ดังในตารางต่อไปนี้

Coin Figure on Front Value (Cents) Value (Dollars) Color
Penny Lincoln 1 cent 0.01 dollars Copper
Nickel Jefferson 5 cents 0.05 dollars Silver
Dime Roosevelt 10 cents 0.10 dollars Silver
Quarter Washington 25 cents 0.25 dollars Silver
Half Dollar Kennedy 50 cents 0.50 dollars Silver
Dollar Anthony 100 cents 1.00 dollars Silver

ธนบัตร (bill) ประกอบไปด้วย $1, $5, $10, $20, $50, $100 แต่บางครั้งคุณอาจเจอธนบัตร $2 ก็ได้ แต่ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ ใบ $20 ใหม่ได้ออกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการปลอม แปลง (counterfeit) บางครั้งคุณอาจเจอทั้ง $20 bill ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่วนเวียนในกระเป๋าตังส์คุณก็ได้ ส่วนแสลงสำหรับ $1 bill จะใช้คำว่า a Buck หรือไม่ก็ $20 bill ก็จะเป็น twenty bucks ซึ่งเรียบง่ายกว่า twenty dollar bill

100bill

ธนบัตรแต่ละใบจะมีใบหน้าของประธานาธิบดีสหรัฐในยุคบุกเบิก ตั้งแต่ยุค American Revolution ดังตารางข้างล่างนี้ บางครั้งถ้าคุณ จ่าย $100 bill คนรับบางทีก็จะพูดว่า “Hello, Benjamin!” นั่นก็คือรูปท่าน Benjamin Franklin อยู่ บน $100 bill นั่นเองครับ :-)

Denomination Portrait on Front Illustration on Back
$1.00 George Washington Great Seal of the United States
$2.00 Thomas Jefferson Declaration of Independence
$5.00 Abraham Lincoln Lincoln Memorial
$10.00 Alexander Hamilton US Treasury Building
$20.00 Andrew Jackson White House
$50.00 Ulysses S. Grant US Capitol Building
$100.00 Benjamin Franklin Independence Hall

Link: US Treasury Currency Information Page