Story#2 – Product Manager ฉบับอย่างย่อ

No Gravatar

Visit: https://codingugly.com/?p=8

Software หรือ app delivery เป็น event ที่สำคัญของทีมพัฒนา software และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ product manager งานที่เขาต้องทำมีอยู่ 3 อย่างคือ discovering, planning และ executing เพื่อทำให้ส่งมอบ product ที่ใช่ ตรงเวลา และอยู่ใน budget หากมองถึงความซับซ้อนของงานที่ต้องทำ จะขึ้นกับขนาดของทีม, ขึ้นกับ stage ของ product ว่าอยู่ในช่วงไหน เป็นช่วง beta test หรือ go-live แล้ว, ประเภทของ product เป็นแบบไหน เป็น e-commerge, B2B, B2C, vendor หรือ in-house product และที่สำคัญคือ culture ของบริษัทเป็นแบบไหน ถ้าทีมเล็กๆ บางที product manager สามารถ handle คนเดียวได้สบาย ถ้าซับซ้อนและมีหลาย development ทีม อาจต้องมีทีมงานช่วยอีกแรง

ค้น
ใน phase นี้ จะพบว่า product manager จะได้ feature ใหม่ๆจากทีม operation, support, หรือจาก users โดยตรง และบางครั้งอาจไม่ได้ตั้งใจเช่น issue จากหน้างาน ซึ่ง feedback จาก users (หรือลูกค้า) สำคัญมาก เนื่องจาก feedback มาได้หลายทาง product manager และทีมงานต้อง prioritize ปัญหา pain point ที่ลูกค้าเจอให้ได้ การ discover ผ่าน feedback จึงตรงประเด็นและตอบโจยท์ลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นจึงต้อง make sure ว่าให้เวลาตรงนี้ให้มาก

ในทางกลับกัน มีอีกทางหนึ่งที่ product manager จะ discovery features ใหม่ๆ ได้ก็คือจาก Data เพราะมันจะบอก charateristic บางอย่างเกี่ยวกับ app ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า product go-live แล้วและต้องการที่จะหา new leads การอ่าน analytics ได้จะช่วยได้มาก เช่น จาก BigQuery และ Firebase analytics ของ Google เป็นเครื่องที่ดี และอาจต้องพึ่ง data scientist ช่วยในการหา metrics บางอย่างเช่น Churn Predictionl หรือ ARPU

คิด
ในช่วง planning หลังจากที่ได้ทำ product discovery มาแล้ว product manager และทีมงานอาจใช้เวลาเป็นวันสองวัน ในการจัดความสำคัญในสิ่งที่ต้องทำ เพราะอาจกระทบหลายส่วนและ change บางครั้ง ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น budget, timing หรือปัญหาทางด้านเทคนิค ช่วงนี้ product manager ควรสื่อสารไปยังทีมงานและ stakeholders โดยนำเสนอส่ิงที่ discover มาและวาง roadmap เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ (buy-in) จากทุกฝ่าย

ทำ
ในช่วง executing เป็นช่วงที่ product manager จะสวมบทบาทของ product owner พาทีมนักพัฒนาและ designers มาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น

Review design ซึ่งบางครั้งอาจนั่ง craft mockups กับ UI/UX designer
เขียน requirement หรือ epic ให้ developers
ทำงานกับ scrum master เพื่อติดตาม track งานว่าคืบหน้าไปถึงไหน
make sure ว่าได้ใช้ agile development methodology อย่างเข้มงวด
มีการทำ release planning และ sprint review ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำๆทีละ build ตามพัฒนาการของ product
รัน usability testing หรือ A/B testing กับ users
นอกจากนี้อาจทำงานกับ sales & marketing บ้างเพื่อ make sure ว่าแผนการตลาดได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ new features และสุดท้ายกับ support/operation team เพื่อ track issues หรือ bugs ว่าได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที (hotfix) หรือเก็บไว้ทำใน release ถัดไป

สุดท้าย
การพัฒนาทีมเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับ product การเคารพการตัดสินใจของทีมในแง่เทคนิคหรือ UI/UX ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจกันในทีม หากทีมไม่ “work” อย่างที่ควรจะเป็น ก็จะกระทบถึง product ด้วย พยายามทำให้ทีมเห็นภาพใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา product การสื่อสารกับทีมงานและ stakeholders ก็สำคัญ ทั้งหมดนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา product ที่ใช่ ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ