การเขียน Admission Essay

No Gravatar

ที่มา:The Princeton Review

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาคือ เรียงความ (Admission Essay) ซึ่งคณะกรรมการผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อต้องได้อ่านทุกคน ผมขอแนะนำว่าให้เริ่มเขียนแต่เนิ่นๆ เพราะจะช่วยให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วย อย่างน้อยที่สุด ควรจะเลือกหัวข้อที่จะเขียน และตั้งเวลาไว้เลยว่าเขียนเป็นเดือนแน่ อีกอย่างคือ อย่าลืมว่าคณะกรรมการแต่ละท่านไม่ได้พิจารณาเรียงความของเราเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นในควรจะเขียนเรียงความให้ได้เนื้อหาสาระมากที่สุด ไม่ใช่เขียนให้ได้คำมากที่สุด

ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

สิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือ การสะกดคำผิด (misspellings) และ ไวยากรณ์ผิด (grammatical errors) คณะกรรมการคัดเลือกนอกจากจะคิดว่าเราไม่รู้วิธีเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แล้ว ท่านยังคิดว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรียงความของเราเพียงพอ เพราะฉะนั้น ให้คนรอบข้างของเราช่วยตรวจทานและคอมเม้นท์ให้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติพี่น้อง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จุดที่ควรให้ความสำคัญอีกจุดคือ โครงสร้างของประโยค ไม่ว่าจะเป็น punctuation, run-ons, modifiers, parallel structure, และ fragmentation เป็นต้น (See also, Purdue Online Writing Lab

เลือกหัวข้อ

บางมหาวิทยาลัยกำหนดหัวข้อเรียงความให้นักเรียนเขียน บางมหาวิทยาลัยก็ให้เขียนอะไรก็ได้ ข้างล้างนี้คือแนวทางที่ช่วยในการเขียนเรียงความและวิธีการเขียน

  • เขียนถึงคนที่คุณชื่นชอบ

หลายคนเขียนถึงบุคคลสำคัญอย่าง เช่น นายกรัฐมนตรี, ประธานาธิบดี, Mother Teresa, Martin Luther King, Jr. ถึงบุคคลเหล่านี้จะเป็นวีรบุรุษในใจของหลายๆคน แต่การเขียนถึงบุคคลเหล่านี้อาจทำให้เรียงความของเราไม่น่าสนใจได้ ในทางกลับกัน การเขียนถึงบุคคลที่มีความหมายต่อคุณจริงๆ กลับทำให้คุณเขียนเรียงความได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าเค้าอาจจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษของใครเลย สิ่งนี้อาจทำให้คณะกรรมการสนใจอยากอ่านเรียงความคุณก็ได้

  • เขียนถึงเรื่องที่คุณเคยอ่าน

นักเรียนหลายคนเขียนเรียง ความเกี่ยวกับหนังสือที่เคยอ่านไปในทางสรุปเนื้อหาของหนังสือ สิ่งนี้ทำให้เรียงความของคุณน่าเบื่อ เพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลย ถ้าคุณจะเขียนเกี่ยวกับหนังสือที่เคยอ่าน ผมแนะนำว่าไม่ควรเลือกหนังสือที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป ควรเลือกหนังสือที่คุณคิดว่าสามารถโยงเข้ามาหาตัวคุณได้ดีและสามารถสื่อได้ ว่าทำไมคุณจึงเลือกหนังสือเล่มนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักหนังสือเล่มนั้นเลย

  • ทำไมจึงอยากเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้

บางคนมีคำตอบที่ แท้จริงที่ไม่ควรกล่าวถึงเช่น คนไทยเยอะดี หรือ ค่าเรียนถูก แต่คำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดจะทำให้คุณสามารถเขียนเรียงความได้ ไม่น่าเบื่อ ควรหลีกเลี่ยงเหตุผลพื้นๆ เช่น ห้องสมุดยอดเยี่ยม หรือ มีวิชาให้เลือกเยอะ ควรจะกล่าวถึงเหตุผลที่จำเพาะเจาะจงลงไปให้มากที่สุด

  • คุณมองเห็นตัวเองเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า

ควรหลีก เลี่ยงการกล่าวถึง my perfect job จริงๆแล้วคำถามนี้ยากพอสมควร เพราะถ้าเขียนไม่ดีจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อได้ ควรจะตีกรอบสิ่งที่จะเขียนให้แคบลง มองภาพตัวคุณเองแตกต่างออกไปนิด และหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่าปริญญาจากมหาวิทยาลัยนี้ จะสามารถสร้างคุณให้ประสบความสำเร็จไปตลอดชีวิต

  • เขียนถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ

ลองนึกถึงกิจกรรมที่คุณเคยทำ ที่คิดว่ามีความหมายต่อคุณ เมื่อทำแล้วคุณรู้สึกสนุก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำคุณให้ไปพบกับประสบการณ์ที่มีค่าต่อคุณ

เว็บใซต์ที่แนะนำการเขียน Admission Essay

http://www.admissionsessays.com/
http://www.planetpapers.com/Admissions_Essays/
http://www.topessays.com/
http://www.4tests.com/partners/collegegate/essay_tips_1.asp
http://www.erraticimpact.com/cyberedit/
http://www.collegeadmissionsessays.com